به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا؛ ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای و انجمن آموزش عالی ایران ضمن تشریح جایگاه آموزش‌های فنی در کشور، به سهم این آموزش‌ها در ایجاد اشتغال مولد اشاره و عنوان کرد: اگرچه از آموزش‌های نظری نیز نباید غافل شد، اما مهارت آموزی به افراد جامعه دارای ابعاد و نتایج مثبت اقتصادی است.

صالحی عمران افزود: اگر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برگرفته از تقاضای بازار کار باشد و کارفرمایان، کشاورزان و صنعتگران نیاز‌های خود را اعلام کنند، می‌توان موثرترین نوع آموزش فنی و حرفه‌ای را ارائه داد.

به گفته وی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در صورتی پربازده و اثربخش است که بر اساس نیاز بازار کار صورت گیرد در غیراین صورت، آموزشی صرفاً پشت در‌های بسته، به رشد و ارتقای اقتصادی و فنی کشور منتهی نمی‌شود.

 

رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای اظهار داشت: تقاضای آموزشی دارای خاستگاه اجتماعی و در نگرش و رفتار آینده یک جامعه اثرگذار است. در چنین فرآیندی نیز ارزش‌های آموزشی به مرور در اجتماع جای گرفته و گاهی در طول زمان تغییر می‌کند.

صالحی عمران با بیان اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز بی تاثیر از قاعده تقاضای آموزشی جامعه و شکل گیری ارزش‌ها نیست، عنوان کرد: جامعه کنونی ایران دارای چالش‌هایی در تقاضای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است و این حوزه به توجه و فرهنگ سازی نیاز دارد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ادامه از علاقه خانواده و جامعه به دستیابی به سطوح آموزش عالی سخن گفت و افزود: به طور معمول خانواده‌ها سرمایه گذاری مناسبی برای ورود فرزندان به دانشگاه و مراکز آموزش عالی انجام می‌دهند که اگر این خواست اجتماعی نبود، با انبوهی از مراکز آموزش عالی و جمعیت چهارمیلیونی دانشجویان روبرو نبودیم. اما این در حالی است که بخش زیادی از این تقاضا در دریافت آموزش‌های نظری انباشته شده است.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی و تغییر نگرش نسبت به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر عهده سیاستگذاران آموزشی، اجتماعی و اقتصادی است، تصریح کرد: نگاه کلی جامعه نسبت به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دارای تردید است و از نظر فرهنگی در این حوزه ضعف داریم. از این رو فرهنگ سازی و تغییر نگرش نسبت به مهارت آموزی را باید جدی گرفت و برنامه ریزان تلاش بسیاری در این حوزه کنند.

آموزش و پرورش؛ مسئول فرهنگ سازی

صالحی عمران فرهنگ سازی در حوزه آموزش‌های مهارتی را بر عهده آموزش و پرورش دانست و گفت: نهاد آموزش و پرورش بزرگ‌ترین وظیفه در جذب علائق دانش آموزان و خانواده‌ها به آموزش‌های مهارتی دارد.

وی افزود: آموزش و پرورش باید این نگرش را در دانش آموزان و خانواده‌ها ایجاد کند که آینده شغلی و کیفیت زندگی افراد ارتباط جدی با آموزش‌ها و مهارت فنی و حرفه‌ای دارد. از این رو، باید خانواده‌ها را به سوی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جلب کرد تا در سطح آموزش عالی وارد رشته‌های مهارتی شوند.

بهبود اقتصاد در سایه افزایش مهارت

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در پاسخ به این پرسش که پیوند آموزش‌های نظری و مهارتی چگونه ممکن است، عنوان کرد: برای پیوند آموزش‌های نظری و عملی به اصلاحاتی خارج و داخل نظام آموزشی نیازمندیم.

صالحی عمران با تاکید بر اینکه وقوع اصلاحاتی خارج از نظام آموزش عالی به تولید منجر می‌شود، گفت: در صورت توجه به آموزش‌های مهارتی و فنی در ساختار‌های آموزشی و فرهنگی کشور، شاهد بهبود اقتصاد و افزایش تولید ناخالص ملی خواهیم بود چرا که در این صورت نهاد‌های اقتصادی و تولید فعال شده، تقاضا برای نیروی انسانی متخصص افزایش می‌یابد و زمینه جذب دانش آموختگانِ حوزه مهارت در اشتغال کشور فراهم می‌شود.

وی لزوم اصلاحات در داخل نظام‌های آموزشی را از دیگر ملزومات ارتقای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دانست و اظهار داشت: در برنامه‌های آموزشی و درسی نیازمند اصلاحاتی در زمینه افزایش توجه‌ها به مقوله مهارت آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هستیم.

صالحی عمران تاکید کرد: برنامه‌های آموزشی و درسی باید صلاحیت محور و شایستگی محور شود. دروس عملی، فنی، حرفه ای، کارگاهی و مهارت‌های کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری باید در برنامه‌های درسی و آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.

بیکاری؛ محصول کم توجهی به آموزش‌های مهارتی

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای علل افزایش بیکاری را در نبود محیط اقتصادی مناسب برای تولید و به کارگیری نیروی متخصص انسانی جست وجو کرد و افزود: نبود برنامه ریزی‌های اقتصادی و سیاسی برای ایجاد زمینه‌های کسب و کار و تولید ملی از جمله عوامل بیکاری است.

وی معتقد است: بومی ساختن تولید و علم، امکان به کارگیری نیرو‌های متخصص و دانش آموخته در زمینه‌های مهارتی و فنی را فراهم می‌سازد.

صالحی عمران ارائه رشته و برنامه‌های درسی نامتناسب با بازار کار و اقتصاد کشور را از دیگر عوامل بیکاری برشمرد و گفت: همراه ساختن آموزش عالی با نیاز بازار کار، در اشتغال دانش آموختگان تاثیرگذار است. اگرچه تاکنون شاهد فراهم شدن ظرفیت‌های اشتغال از سوی نظام آموزش عالی بوده ایم، اما از این ظرفیت‌ها به طور کار استفاده نشده است.

وی افزود: ایجاد خلاقیت و نوآوری در فرآیند آموزشی و اصلاح روش‌های آموزشی و برنامه‌های درسی منجر به تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر می‌شود که از آن‌ها می‌توان در بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور به ویژه تولید داخلی استفاده کرد.