به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، در راستای آشنایی بیشتر دانش آموزان دوره ابتدایی با ادبیات کهن فارسی، به ابتکار یک مدیر مدرسه طرح حافظ خوانی و همچنین شاهنامه‌خوانی با مشارکت بیش از 400 دانش‌آموز در دبستان هیئت‌امنایی کوثر رشت برگزار می‌شود.

 بر اساس این گزارش، مدیر این دبستان، در تشریح این طرح گفت: اجرای این طرح با مشارکت دانش آموزان پایه‌های چهارم و پنجم و از اوایل سال تحصیلی جاری در قالب فوق‌برنامه آغاز کردیم و طی آن دانش آموزان به‌صورت هماهنگ به اجرای شاهنامه‌خوانی و حافظ خوانی می‌پردازند.

مریم محمد اسماعیلی تصریح کرد : در بخشی از این برنامه تعدادی از دانش آموزان باهدف فهم بهتر مطالب ادبی با استفاده از زبان دوم بین‌الملل یعنی زبان ناشنوایان اقدام به خواندن اشعار و داستان‌های شاهنامه می‌کنند.

وی ادامه داد: دانش آموزان با شوق و رغبت در این کار گروهی مشارکت می‌کنند و هنگام اجرا فضای معنوی و شادابی را در مدرسه حاکم می‌شود.

اسماعیلی آشنایی دانش آموزان بافرهنگ اصیل ایرانی و آداب‌ورسوم این سرزمین کهن را ازجمله دستاوردهای اجرای این طرح می‌داند.