به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، معاونت دانشجویی دانشگاه خوارزمی تهران اعلام کرد: دانشگاه خوارزمی در تهران فاقد خوابگاه بوده و هرگونه استقرار و مسئولیت ثبت نام و انتخاب خوابگاه توسط دانشجویان ورودی جدید به عهده شخص دانشجو است.

دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص تهیه خوابگاه خودگردان برای دانشجو ندارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: