به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، نشست خبری محسن محمدزاده، معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور ارائه گزارش سطح بندی مراکز و معرفی مراکز برتر دانشگاه جامع در سازمان مرکزی علمی کاربردی برگزار شد.

محمدزاده در این نشست با بیان اینکه سطح بندی در ارتقای کیفی موسسات بسیار موثر است، گفت: تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه ۲۸۸ هزار و ۶۸۶ نفر است و تاکنون یک میلیون و ۷۴۸ هزار و ۵۰۵ نفر از دانشگاه‌های علمی و کاربردی فارغ التحصیل شدند. این دانشگاه در مجموع ۱۶۲۰ رشته برای دوره‌های کاردانی و ۸۹۸ رشته برای دوره‌های کارشناسی ارائه می‌کند.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به اهداف ارزیابی و سطح بندی مراکز ادامه داد: اشاعه فرهنگ خود ارزیابی و توجه به کیفیت، ایجاد جو رقابتی سالم بین مراکز و تصدیق به ارتقای کیفیت، آشکار کردن عوامل موثر در کیفیت نظام آموزش علمی کاربردی و معرفی مراکز برتر به جامعه و دست اندرکاران از جمله اهدافی است که ما را به سطح بندی مراکز ترغیب و تشویق می‌کند.

وی اظهار داشت: در این بین علمی بودن و بهره مندی از تجارب علمی، شفاف سازی فرآیند‌ها و نتایج، استمرار و مداومت، هوشمندسازی فرآیند‌های ارزیابی و ایجاد ارتباط با نظام تصمیم گیری از جمله اصول زیربنایی است که در سطح بندی مراکز علمی کاربردی مدنظر قرار می‌گیرد.

به گفته محمدزاده هشت عامل اصلی برای سطح بندی مراکز وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مدیریت، دوره‌های آموزشی، مدرسان، امور دانشجویان و دانش آموختگان و ... اشاره کرد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد: در مجموع برای هشت عامل اصلی سطح بندی مراکز ۵۵ ملاک و ۱۷۹ نشانگر در نظر گرفته شده است و به طور کلی منابع اطلاعاتی شاخص‌های ارزیابی از سامانه‌های دانشگاه و فرم‌های ثبتی دریافت شده است.

وی با اشاره به تعداد مراکز هر سطح در مقایسه با سال گذشته عنوان کرد: در سال ۹۷ در مجموعه ۵۲۲ مرکز مشارکت کننده برای سطح بندی ۲۰ مرکز در سطح ۲، ۴۳۴ مرکز در سطح ۳ و ۶۸ مرکز در سطح ۴ بودند، اما امسال شاهد بودیم که از مجموع ۵۱۸ مرکز مشارکت کننده در سطح بندی‌ها ۲۳۰ مرکز در سطح ۲، ۲۴۸ مرکز در سطح ۳ و ۴۰ مرکز در سطح ۴ قرار گرفته اند.

وی افزود: مراکزی که طی دو سال متوالی در سطح چهار قرار بگیرند طبق قانون دیگر نمی‌توانند جذب دانشجو داشته باشند تا زمانی که کیفیت خود را ارتقا داده و به سطح سه یا دو برسند.

محمدزاده گفت: امروز از ۱۰ مرکز برتر سطح دو تقدیر و ۲۶ مرکز شایسته تقدیر هر استان نیز معرفی می‌شوند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: