به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، حاجی میرزایی در نشست خبری ، تعلیم و تربیت حافظه محور یا همان تربیت تک ساحتی را یکی از مشکلات وزارت آموزش و پرورش دانست و افزود در دو سال آینده تلاش خواهد شد تا نظام تعلیم و تربیت به سمت تربیت چند ساحتی برود. ایشان ساحتهای مورد نظر وزارت آموزش و پرورش را اعتقادی، زیستی، هنری، ورزشی، حرفه ای و فناوری بیان کرد.

ایشان از کنکور به عنوان سنجش ناقص از داشته ها و دانسته های دانش آموزان نام برد و ابراز داشت: کنکور تمام نظام آموزشی ما را به گروگان گرفته است. چون تمام سنجش و ارزیابی ها از یک بعد در کنکور انجام میگیرد بنابر این ارزشیابی صحیح نبوده و نیاز به تغییرات جدی در این حوزه می باشد.

وزیر آموزش و پرورش شش نظام محوری برای تغییرات و تحول اساسی در آموزش و پرورش را مدیریت راهبری، منابع انسانی، منابع مالی، پژوهش و ارزشیابی، فضا و تجهیزات و برنامه درسی ملی بیان کرد و از برنامه ریزی دقیق برای تحقق آن در دو سال آینده خبر داد.

ایشان ارتقاء جایگاه معلم و تقویت نهاد مدرسه را نیز از برنامه های پیش روی وزارت آموزش و پرورش در دو سال آینده بیان کرد و حل سریع تعارضات شرکتهای بیمه گر با آموزش و پرورش و حل مشکل بیمه معلمان را از برنامه های پیش رو دانست.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: