به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه، دکتر فرهاد ادریسی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، دکتر سیدعلی مجیدی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه، دکتر حسین قره‌داغی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد و دکتر شهناز شوشتری‌زاده را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان منصوب کرد.

در متن احکام دکتر طهرانچی آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر فرهاد ادریسی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمدمهدی طهرانچی

دکتر فرهاد ادریسی با مدرک دکتری فقه و حقوق، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با مرتبه علمی دانشیار است. وی سوابقی از جمله رئیس دانشکده علوم انسانی و معاون اداری مالی دانشگاه امام حسین(ع)، رئیس دانشکده علوم انسانی، معاون آموزشی و رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان را در کارنامه دارد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

برادر گرامی جناب آقای دکتر سیدعلی مجیدی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمدمهدی طهرانچی

دکتر سیدعلی مجیدی دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و عضو هیأت علمی تمام‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت؛ پیش از این مدیر گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بوده است.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

برادر گرامی جناب آقای دکتر حسین قره‌داغی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمدمهدی طهرانچی»

دکتر حسین قره‌داغی با مدرک دکتری تخصصی علوم مرتع، عضو هیأت علمی تمام‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه استادیار در واحد ارسنجان است که دارای سوابقی ازجمله معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، مدیر گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان و... است.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

«خواهر گرامی سرکار خانم دکتر شهناز شوشتری‌زاده

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمدمهدی طهرانچی»

دکتر شهناز شوشتری‌زاده با مدرک دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان است که سوابق اجرایی وی شامل مواردی ازجمله معاون دانشجویی و فرهنگی، معاون آموزشی واحد فلاورجان، مدیر گروه پرستاری، رئیس دانشکده پرستاری و مامایی، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان و... است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: