به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، براساس پیشنهاد معاونت آموزشی به ریاست دانشگاه علم و صنعت، در راستای رفع مشکلات اجرایی آموزشی و همچنین مساعدت دانشجویان حال حاضر دانشگاه از پرداخت شهریه نیمسال نهم معاف شدند.

این پیشنهاد با موافقت ریاست دانشگاه از امسال اجرایی می‌شود.

پیش از این هیات امنای دانشگاه علم و صنعت دانشجویان این دانشگاه را از پرداخت شهریه نیمسال نهم در صورتی که عدم فارغ التحصیلی به دلیل برنامه ریزی دانشکده باشد، تصویب کرده بود.