به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر محمدمهدی طهرانچی با صدور حکمی، دکتر حسین کرمانیان را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری منصوب کرد.

دکتر طهرانچی در نامه ای جداگانه، از زحمات دکتر حسین منصوریان سرخگریه رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در زمان تصدی مسئولیت در این دانشگاه، قدردانی کرد.