به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی دکتر مهرداد یادگاری دهکردی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان، دکتر محمدمهدی حمصیان کاشانی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب و دکتر رسول رجب پور را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان منصوب کرد.

در متن احکام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان

برادر گرامی جناب آقای دکتر مهرداد یادگاری دهکردی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمدمهدی طهرانچی

دکتر مهرداد یادگاری دهکردی با مدرک دکتری تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد است که سوابقی از جمله مدیرکل آموزش، رئیس دانشکده دامپزشکی، معاون آموزش دانشکده دامپزشکی، رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و ... را در کارنامه خود دارد.

دکتر طهرانچی طی نامه‌ای از زحمات و تلاشهای دکتر صادق صادقی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان قددانی کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدمهدی حمصیان کاشانی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمدمهدی طهرانچی

دکتر محمدمهدی حمصیان کاشانی با مدرک دکتری تخصصی مهندسی مکانیک، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بوده و دارای سوابقی از جمله معاون آموزشی و دانشجویی، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و مسئول امور اداری و پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب و ... است.

همچنین دکتر طهرانچی طی نامه‌ای جداگانه از تلاش‌ها و زحمات دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب قدردانی کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

برادر گرامی جناب آقای دکتر رسول رجب پور

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمدمهدی طهرانچی

دکتر رسول رجب پور دارای مدرک دکتری تخصصی مهندسی عمران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا است و رئیس گروه عمران، دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا و ... از جمله سوابق اجرایی وی است.

همچنین دکتر طهرانچی طی نامه‌ای جداگانه ضمن موافقت با استعفای دکتر مهدی شیخ موحد از زحمات و تلاشهای وی در دوران مسئولیت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان قدردانی کرد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: