به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ وزارت بهداشت،۳۰ بهمن ماه ۹۸ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز می‌شود و تا ۱۰ اسفند ماه ادامه دارد.

آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹، در  روز‌های ۲۶ و ۲۷ تیر ماه سال ۹۹ برگزار خواهد شد.

زمان انتشار دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

دفترچه ارشد وزارت بهداشت ۹۹ نیز ھفته آخر بھمن ماه از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار خواھد گرفت و آزمون طبق روال سال‌ھای گذشته در کلیه مراکز استان به‌جز استان البرز، برگزار خواھد شد.

حدنصاب نمره زبان انگلیسی در کنکور ارشد ۹۹ پزشکی

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش وزارت بھداشت مصوبه لزوم کسب ٢۵ درصد نمره درس زبان از آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال ٩٩ حذف شده است.  با حذف حدنصاب ۲۵ درصد نمره زبان از شروط کنکور ارشد، درس زبان با ضریب ۳ به آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ وزارت بهداشت اضافه شد.
 

امکان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد ۹۸ در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال ۹۹ 

 
کلیه پذیرفته شدگان سھمیه استعداد درخشان وزارت بهداشت « با آزمون و بدون آزمون» سال ٩٨، در صورت انصراف یا عدم ثبت‌نام از پذیرش سال ٩٨ مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٩ هستند و محرومیت یک ساله برای این افراد اعمال نخواھد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: