به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کلیه مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد تا پایان هفته تعطیل شد

 دانشگاه‌های خراسان رضوی تا پایان هفته تعطیل شد.

کلیه مراکز آموزشی و تجمعی بوشهر تعطیل شد.

مدارس و دانشگاه های آذربایجان شرقی تا پایان هفته جاری تعطیل شد.

تمامی مدارس و دانشگاه‌های چهارمحال‌بختیاری تا آخر هفته تعطیل شد..

مدارس استان یزد تا آخر هفته جاری تعطیل شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: