به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ عبدالرضا سعادت مدیرکل ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی سازمان نقشه‌برداری کشور در نشست مشترک با رئیس و مدیران سازمان مدیریت بحران کشور  با ارائه نقشه گسل‌های تهران، از حرکت گسل مشا به عنوان عامل زلزله اخیر تهران یاد کرد که طولی از دماوند تا استان البرز دارد و گفت: اگر گسل شمال تهران به شدت گسل مشا در زلزله اخیر، حرکت کرده بود؛ آسیب مخربی ایجاد می‌کرد. لازم است تاثیر حرکت گسل مشا بر گسل شمال تهران سنجیده شود؛ در حال حاضر سازمان نقشه‌برداری کشور مشغول مطالعه آن است.

نجار ،رئیس سازمان مدیریت بحران پس از استماع گزارش سازمان نقشه‌برداری کشور از زلزله اخیر تهران گفت: به نظر می‌رسد که خطر از بیخ گوش ما گذشته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: