به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تقریبا 10 سال در مجلس رسوب کرده بود و به درخواست معاونت زنان با تصویب دولت در اولویت قرار گرفته است. مجلس هم در این زمینه اقدامات متعدد انجام داد و این لایحه طی سال گذشته در مجلس به تصویب رسید. شورای نگهبان سه بار از این لایحه ایراد گرفت. هفته گذشته نیز آخرین ایرادات لایحه برطرف شد. امیدواریم مشکلی در شورای نگهبان درباره این لایحه وجود نداشته باشد و این لایحه برای اجرا و قانون ابلاغ شود. تصویب این قانون در راستای همکاری با دولت است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: