به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کشتی ایرانی بهبهان در آب های عراق غرق شد. محموله این کشتی سرامیک بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: