به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ «علی امام» با بیان اینکه این مطالعه در سال گذشته به بررسی تمام ایستگاه‌ها و کارگاه‌های مترو تهران پرداخته گفت: در این مطالعه نقاط احتمالی که امکان بروز مشکل در آنها وجود دارد در ۶ دسته بر اساس اولویت، اصلاح و رده‌بندی شد.

او افزود: در این مطالعه در مجموع، ۲۷۵ نقطه از ایستگاه‌ها و کارگاه‌های مترو مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس نتایج به دست آمده حدود ۹ درصد از ورودی‌ها در معرض خطر وقوع سیلاب و ۷۳ درصد نیز فاقد این مشکل است.

مدیرعامل شرکت مترو تهرام ادامه داد: اعداد به دست آمده بیانگر این است که تعداد اندکی از ورودی ایستگاه‌های مترو تهران هنگام وقوع احتمالی سیلاب در معرض خطر آب گرفتگی قرار دارند که می‌توان در مجموع آنها را در ۲۴ نقطه دسته‌بندی کرد.

او تاکید کرد: با انجام این مطالعه در صورت وقوع احتمالی سیلاب در شهر تهران می‌دانیم که کدام یک از ایستگاه‌ها و کارگاه‌ها درخطر سیلاب و آب گرفتگی قرار دارند؛ در نتیجه اقدامات مورد نیاز را به سرعت انجام خواهیم داد.

امام با بیان اینکه برخی از اقدامات در این خصوص نیازمند گذر زمان است، اظهار کرد: این اقدامات باید توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف انجام شود که طی بررسی‌های انجام شده در برخی از نقاط شهر نیاز به اصلاح اَنها توسط معاونت خدمات شهری و همکاری شهرداری مناطق هستیم.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) با اشاره به بخشنامه شهرداری تهران در مورد ضرورت مدیریت یکپارچه و جامع سیلاب شهری، اظهار کرد: تهیه طرح‌های بهبود ظرفیت هیدرولیکی و وضعیت عملکردی مجاری جمع‌آوری آب‌های سطحی که مجاور ورودی ایستگاه‌های مترو قرار دارند، مستلزم همکاری معاونت‌ها و نهادهای متولی در شهرداری تهران بر اساس اولویت‌بندی نتایج مطالعات تحلیل ریسک سیلاب است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: