به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ شیرزاد نجفی با اشاره به اینکه این حوزه یکی از سرشاخه های اصلی خرم رود خرم آباد است که بخش زیادی از رواناب این شهر در این محل سرچشمه می گیرد، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پروژه؛ کنترل سیلاب وارده به شهرخرم آباد، حفظ و نگهداری ابنیه ها، پل ها، اراضی کشاورزی و ...است.

او مبلغ هزینه شده برای این پروژه را ۹ میلیارد و صد میلیون تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 99- 98 عنوان کرد و افزود: این عملیات شامل مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی می باشد که ضمن حفظ آب و خاک به تغذیه سفره های زیرزمینی نیز کمک می کند.

نجفی کنترل سیلاب این پروژه را ۸۴۰ هزار مترمکعب و کنترل رسوب و فرسایش را ۷۶۵ هزار مترمکعب دانست و اظهار کرد: اجرای این پروژه سوای کنترل سیلاب وارده به شهر خرم آباد، نقش مهمی در توسعه باغات در اراضی شیبدار را نیز دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: