به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ به همت کارشناسان مدیریت کارتوگرافی و اطلس‌های ملی سازمان نقشه‌برداری کشور و با هماهنگی دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، جدیدترین نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین تغییرات در سال 1398، تهیه و به تایید وزارت کشور رسید.

این نقشه در مقیاس 1:1500.000 بر اساس آخرین اطلاعات سال 98 و آخرین سرشماری عمومی کشور در سال 95 تهیه شده و مرزهای بین‌المللی کشور، حدود استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها، دریاچه‌های دائمی و فصلی، مناطق تحت طغیان آب و ... در آن مشخص شده است.

این نقشه همچنین حاوی جداولی از شاخص‌های جغرافیایی (همچون مساحت و ارتفاع هر استان، نقاط شهری و ...) و شاخص‌های جمعیتی (همچون جنسیت، جمعیت محل سکونت، سواد، بعد خانوار و ...) است که به تفکیک هر استان، ارائه شده است. رتبه‌بندی استان‌ها از نظر مساحت و جمعیت نیز از دیگر جداول ضمیمه این نقشه است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: