به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مطابق با قانون هریک از فرزندان تا سنی خاص تحت تکفل پدر و مادر خود هستند و والدین مسئولیت نگهداری از فرزندان را برعهده دارند.

بر اساس آنچه در قانون آمده فرزندان دختر تاپیش از ازدواج و به شرط این که شاغل نباشند تحت تکفل والدین خود هستند.

همچینن فرزندان پسر تا۲۲ سالگی به شرط عدم اشتغال به کارمی‌توانند از مزایای دفترچه درمانی برخوردار شوند.

البته بر اساس آنچه که در قاون آمده است فرزندان پسر بالای۲۲ سال در صورتی که اشتغال به تحصیل داشته باشند یا  بنا به تشخیص کمیسیون پزشک  دچار بیماری و نقص عضو  باشند  بازهم تحت تکفل پدر خود هستند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: