به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حسین میرزایی در مورد ارسال مجدد پیامک از سوی وزارت رفاه اظهار داشت: هفتم تیرماه با سرشماره v.refah برای 910 هزار سرپرست خانواری که کد ملی خود را به اشتباه یا با شماره همراه دیگران ارسال کرده بودند، مجدداً پیامک ارسال شد.

سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا افزود: برای کسانی که پیامک ارسال شده ، حداکثر 5 روز از زمان دریافت پیامک، مهلت تعیین شده است که کد ملی خود را با سیم کارتی که به نام سرپرست خانوار است، به سرشماره 6369 پیامک کنند.

او افزود: برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر که پیش از این تسهیلات یک میلیون تومانی را دریافت کرده بودند نیز پیامک ارسال کردیم تا به این خانوارها یک میلیون تومان مازاد بر تسهیلات قبلی، پرداخت شود.

میرزایی گفت: این افراد نیز باید کد ملی سرپرست خانوار را با سیم کارتی که به نام وی است، به 6369 پیامک کنند.

سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا با بیان اینکه موضوع پرداخت مرحله دوم تسهیلات یک میلیون تومانی صحت ندارد، گفت: این پیامک‌ها صرفاً به 910 هزار خانواری که در ارسال پیامک اشتباه کرده بودند و همچنین خانوارهایی که مشمول وام یک میلیون تومانی مازاد می‌شوند، ارسال شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: