به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سرگردمصطفی زینی وند اظهار داشت: با توجه به گره ترافیکی بزرگراه مدرس، حدفاصل پل پارک وی تا نرسیده به خیابان "آفریقا" در ساعت های مختلف روز به ویژه در ساعت های بار ترافیکی تهران، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور قرار گرفت و بهترین مولفه برای حل این مشکل تعریض این محدوده از معبر عمومی انتخاب شد.

وی گفت: طرح تعریض و اصلاح هندسی بزرگراه مدرس با هدف افزایش ظرفیت معبر در این بزرگراه در مسیر شمال به جنوب بعد از پل پارک وی تا نرسیده به خیابان آفریقا عملیاتی و به مرحله اجرا در آمد.

 رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران افزود : با این تعریض این معبر یکی از نقاط گره ترافیکی رفع و اصلاح هندسی صورت گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: