به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ خسرو بهرامی نژاد گفت: در راستای حفظ و حراست از انفال عمومی که از وظایف ذاتی این اداره می باشد زمینی به مساحت 583138 مترمربع از اراضی ملی پس از تشخیص و شناسایی  به استناد تبصره ذیل  ماده 55 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور به وسیله یگان حفاظت اداره منابع طبیعی میناب رفع تصرف و از چنگ متصرفین خارج گردید.

او افزود : طبق تبصره 1 ماده 55 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، رفع تجاوز از این اراضی برعهده سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور است و پرونده هایی که در ارتباط با تخلفات و تصرفات عدوانی به اراضی ملی و دولتی در مراجع قضایی تشکیل و مطرح می گردد با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری خواهند شد.

بهرامی نژاد ارزش ریالی اراضی بازپس گیری شده را 28015 میلیون ریال برآورد و گفت: متخلفان برابر قانون و مقررات تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و اراضی ملی که متعلق به عموم است از دستبرد متجاوزان و فرصت طلبان محفوظ می ماند.

بهرامی نژاد با بیان این مطلب که حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست جز وظایف تمام آحاد جامعه است از مردم خواست، موارد تجاوز و تصرف غیرمجاز را به این اداره از طریق سامانه 1504 گزارش دهند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: