به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان در قالب مدرسه تابستانی ایران در روز یکشنبه 15 تیر از طریق شبکه‌ آموزش اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل مدرسه تابستانی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌ آموزش در روز یکشنبه 15 تیر 99 پخش می‌شود به شرح زیر است:

ابتدایی:(از بازی تا مهارت)

ساعت ١١ تا١١:٣٠ آموزش مربیان پیش دبستانی ( تبیین ضرورت و اهمیت دوره پیش دبستانی)

ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه مهارت و فناوری

ساعت١٢ تا١٢:٣٠ قصه، بازی و تفکر

متوسطه اول:

(آموزش تکمیلی)

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ موضوع : با هم بسازیم (ساخت مولدهای برق مستقیم و متناوب)

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ موضوع :آموزش تلفیقی

متوسطه دوم:

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ فیزیک پایه١٠ ( فصل گرما) رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ مرور فصل ١ تا۴ زیست شناسی ٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:٠٠ درس ریاضی پایه١١ ( مبحث لگاریتم ) رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: