به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سردار علی ذوالقدری گفت: در هفته گذشته خبری مبنی بر دپو توتون و تنباکو قاچاق در دو انباری در حوالی خیابان فداییان اسلام دریافت شد و بلافاصله بررسی موضوع و شناسایی مالک یا مالکان آن در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی تهران قرار گرفت.

او با بیان اینکه تحقیقات پلیسی حکایت از صحت خبر دریافتی داشت، تصریح کرد: با شناسایی مالک انبارها، نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم و بازرسی از این انباری ها اخذ شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی صبح امروز تیمی از ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت پایتخت به محل اعلامی اعزام و موفق شدند در یک عملیات پلیسی متهم را دستگیر کنند.

ذوالقدری با اشاره به اینکه در بازرسی از این انبارها 60 هزار و 530 بسته توتون و تنباکوی قاچاق کشف شد، افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را حدود 9میلیارد ریال برآورد کرده اند.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران در پایان تصریح کرد: با دستور قضائی، هر دو انباری پلمب و متهم برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضائی شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: