به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان در قالب مدرسه تابستانی ایران در روز سه شنبه 31 تیر از طریق شبکه‌ آموزش اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل مدرسه تابستانی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌ آموزش در روز سه شنبه 31 تیر پخش می‌شود به شرح زیر است:

ابتدایی:(از بازی تا مهارت)

ساعت ١١ تا١١:٣٠ آموزش مربیان پیش دبستانی ( برنامه درسی- موقعیت های اثربخش یادگیری)

ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه مهارت و فناوری

ساعت١٢ تا١٢:٣٠ قصه، بازی و تفکر

متوسطه اول:

(آموزش تکمیلی)

ساعت ١۴:٣٠تا ١۵:٠٠ موضوع : ریاضی به توان زیبایی

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ مشاوره هدایت تحصیلی

متوسطه دوم :

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ درس مرور شیمی کنکور ( مبحث مسایل محلول) رشته ریاضی فیزیک و علوم تجریی

ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠درس مرور و جمع بندی دین و زندگی تمام رشته ها

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:٠٠ درس جمع بندی ریاضی ( درون یابی و آمار) رشته ادبیات و علوم انسانی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: