به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان در قالب مدرسه تابستانی ایران در روز چهارشنبه اول مرداد از طریق شبکه‌ آموزش اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل مدرسه تابستانی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌ آموزش در روز چهارشنبه اول مرداد پخش می‌شود به شرح زیر است:

ابتدایی:(از بازی تا مهارت)

ساعت ١١ تا١١:٣٠ آموزش مربیان پیش دبستانی ( موضوع : هنر و نقاشی )

ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه تثبیت یادگیری

ساعت١٢ تا١٢:٣٠ ایستگاه تثبیت یادگیری

متوسطه اول:

(آموزش تکمیلی)

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ موضوع :آموزش یادگیری با موضوع چگالی

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ گفتگو: آموزش تکمیلی

متوسطه دوم:

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ درس جامعه شناسی پایه١٠( مرور درس ٩ تا١١) رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠درس عربی( مبحث : ضبط حرکات کلمات ) تمام رشته ها

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:٠٠ درس ریاضی پایه ١١ (مبحث احتمال )رشته علوم تجربی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: