به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان در قالب مدرسه تابستانی ایران در روز جمعه سوم مرداد از طریق شبکه‌ آموزش اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل مدرسه تابستانی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌ آموزش در روز جمعه سوم مرداد پخش می‌شود به شرح زیر است:

ابتدایی:(از بازی تا مهارت)

ساعت ١١ تا١١:٣٠ آموزش مربیان پیش دبستانی ( موضوع : هنر و نقاشی )

ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه تثبیت یادگیری

ساعت١٢ تا١٢:٣٠ ایستگاه تثبیت یادگیری

متوسطه اول:

(آموزش تکمیلی)

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ موضوع :ریاضی به توان زیبایی

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ گفتگو: مشاوره انگیزشی و موفقیت تحصیلی

متوسطه دوم :

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ درس زیست شناسی پایه١١ ( فصل ۴ :تنظیم شیمیایی) رشته علوم تجربی

ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠درس عربی ( اکمل الفراغات ٢) تمام رشته ها

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:٠٠ درس فیزیک پایه١٠ (موضوع کار و انرژی)رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: