به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت : تا زمانی که اشتغال و رفاه نباشد، محیط زیست کشور حفظ نخواهد شد و باید با توسعه پایدار، برای مردم اشتغال و رفاه ایجاد کنیم.

کلانتری ضمن تقدیر از حمایت های رییس جمهور و‌ معاون اول، یادآور شد: در گذشته بسیاری از پروژه‌های توسعه ای و عمرانی کشور، برای صدور مجوز های زیست محیطی در این سازمان متوقف می شدن؛ اما امروز فرایند ارزیابی و صدور مجوز زیست محیطی در کمتر از دو ماه انجام می شود.

در ادامه این دیدار، رئیس سازمان با ذکر تبعات فقر بر محیط زیست افزود: طرح های توسعه ای و عمرانی اگر با محوریت توسعه پایدار باشند، هم می توانند محیط زیست را حفظ کند و هم اشتغال و توسعه کشور را تسریع کرده، فقر را از جامعه ریشه کن کند.

کلانتری بزرگترین مسأله محیط زیست ایران را، موضوع آب دانست و گفت: در کشور ما میزان تبخیر از متوسط تبخیر جهانی بیشتر است و میزان بارش ها هم از متوسط بارش جهانی کمتر است. اما با این حال، وزارت نیرو به عنوان متولی امر آب در سی سال گذشته در کشور فقط به فکر استحصال آب از منابع بوده و هرگز به حقوق نسل های بعدی توجهی نداشته است.

کلانتری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه محیط بانی تصریح کرد: محیط بانان سازمان، در گذشته کمترین دستمزد را در بین تمام مشاغل دولتی داشتند، اما در سه سال گذشته متوسط دریافتی آنها ۲/۵ برابر افزایش پیدا کرده، اما هنوز تعداد آنها برای حفاظت از طبیعت و محیط زیست کشور بسیار کم است و در این زمینه، از دولت محترم تقاضای حمایت برای جذب محیط بانان بیشتری داریم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: