به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان در قالب مدرسه تابستانی ایران در روز یکشنبه 5 مرداد از طریق شبکه‌ آموزش اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل مدرسه تابستانی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌ آموزش در روز یکشنبه 5 مرداد پخش می‌شود به شرح زیر است:

ابتدایی:(از بازی تا مهارت)

ساعت ١١ تا١١:٣٠ مهارتهای معلمی ( موضوع : روایت پژوهی)

ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه تثبیت یادگیری ( فارسی پایه سوم)

ساعت١٢ تا١٢:٣٠ ایستگاه تثبیت یادگیری ( علوم تجربی پایه چهارم )

متوسطه اول:

(آموزش تکمیلی)

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ با آموزش علوم به شیوه کاوشگری(ibse)

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ( آموزش تلفیقی)

متوسطه دوم:

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ درس زبان انگلیسی پایه ١١( گرامر درس٢ )

ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠درس زیست شناسی پایه ١١ ( جانوری ) رشته علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:٠٠ درس هندسه١ ( نکته و تست فصل ٣و۴) رشته ریاضی فیزیک

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: