به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سرهنگ عبدالوهاب حسنوند گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه یکی از قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر با همکاری 2 تن از همدستانش قصد دارد مقادیری تریاک از استان های جنوبی کشور تهیه و با استفاده از یک دستگاه اتوبوس مسافربری پس از گذشتن از شهر تهران به شهر گرگان منتقل کند. بررسی موضوع در اختیار تیمی از ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران قرار گرفت.

او گفت: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهمان تغییر مسیر داده و بدون گذشتن از شهر تهران در حال حرکت به شهر گرگان هستند که با تکمیل رصد های اطلاعاتی توسط ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران، نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت که پس از اخذ نیابت قضائی تیمی از ماموران این پلیس به "استان گلستان " اعزام شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر استان گلستان، مراقبت های ویژه از محورهای مواصلاتی منتهی به این استان انجام تا اینکه خودروی متهمان در حاشیه ورودی شهر گرگان مشاهده و به راننده آن دستور ایست داده شد؛ راننده بدون توجه به اخطار ماموران پلیس اقدام به فرار کرد که طی  یک عملیات مشترک،  خودروی متهمان متوقف و هر سه قاچاقچی دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران با اشاره به اینکه از داخل خودرو 105 کیلوگرم تریاک که به صورت حرفه ای در خودرو جاسازی شده بود، کشف شد، گفت: متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس انتقال یافتند و با تکمیل تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: