به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان در قالب مدرسه تابستانی ایران در روز سه شنبه 7 مرداد از طریق شبکه‌ آموزش اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل مدرسه تابستانی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌ آموزش در روز سه شنبه 7 مرداد پخش می‌شود به شرح زیر است:

ابتدایی:(از بازی تا مهارت)

ساعت ١١ تا١١:٣٠ مهارتهای معلمی ( موضوع: گزارش نویسی )

ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه تثبیت یادگیری (فارسی پایه اول)

ساعت١٢ تا١٢:٣٠ ایستگاه تثبیت یادگیری ( ریاضی پایه ششم )

متوسطه اول:

( آموزش تکمیلی)

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ ریاضی به توان زیبایی

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

متوسطه دوم:

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ درس شیمی پایه١٠ ( ادامه مسایل محلول) رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠درس ریاضی ( مبحث آنالیز)

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:٠٠ درس جمع بندی ریاضی ( گزاره ها و منطق) رشته ادبیات و علوم انسانی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: