به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در این حکم آمده است:

نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی و به موجب این حکم به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه نسخه الکترونیک منصوب می شوید.

با عنایت به اهمیت، ضرورت و فوریت استقرار نظام نسخه نویسی و پرونده الکترونیک در نتیجه حذف کامل دفترچه های درمانی، گسترش حداکثری پوشش درمان بیمه شدگان و همچنین توسعه مراکز و اشخاص درمان گر طرف قرارداد، نظارت و کنترل سیستمی هزینه کرد درمان در بخش مستقیم و غیرمستقیم، امید است با همکاری واحدهای ذیربط و بهره گیری از ظرفیت شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و همچنین استفاده از برترین ظرفیت های ملی در این حوزه، استقرار کامل طرح با قابلیت و پوشش صدرصدی در تمامی مراکز درمانی کشور را فراهم آورید.

کلیه معاونت های درمان، بیمه ای، برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی، مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و سایر معاونت ها و ادارات کل مستقل ستادی بر اساس تقسیم کار ابلاغی، هماهنگی و تعامل شایسته را با جنابعالی معمول خواهند داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: