به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ امیرآبادی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه با اشاره به اجرای طرح محله دوستدار کودک در منطقه۸ به صورت پایلوت گفت: بازدید میدانی در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی محله دوستدار کودک از بوستان فدک جهت بازطراحی فضای موجود، اصلاح و تکمیل مبلمان و المان‌های شهری بوستان مبنی بر شاخص‌های شهر دوستدار کودک و استانداردسازی وضعیت موجود برمبنای داده های ارزیابی سازمان یونیسف صورت گرفت.

بازدید میدانی از بوستان فدک در راستای تاکید شهردار منطقه۸ و با هدف اجرای برنامه‌های عملیاتی محله دوستدار کودک، با حضور مجتبی دانشور مدیرکل آموزش‌های شهروندی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جعفر امیرآبادی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه۸، ناصر رضاپور معاون خدمات شهری شهرداری منطقه۸، مهدی قلیچ خان شهردار ناحیه۲ منطقه، معاون آموزشی اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، مدیر پروژه شهر دوستدار کودک ،مدیر ارزیابی شهر دوستدار کودک و جمعی از مدیران ستادی شهرداری منطقه برگزار شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: