به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ وحید پورمردان، مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان  بیان کرد: برنامه های حفاظتی خاص از گونه های شاخص یا گونه های در معرض خطر انقراض، علاوه بر برنامه های مراقبتی تیم های کارشناسی، نیازمند فازهای مطالعاتی و شناختی گونه، اقلیم، زیستگاه، رفتار شناسی، عوامل تهدید و ده ها مورد دیگر می شود.

او افزود: طرح حفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست بوم ها و گونه های جانوری در استان برای گونه خرس سیاه آسیایی که از گونه های نادر استان و کشور است در این اداره کل انجام شده و به مراحل نهایی فاز مطالعه رسیده است.

پورمردان ادامه داد: پس از تأییدیه فاز مطالعاتی، برنامه های حفاظتی و آموزشیِ حفاظت از خرس سیاه آسیایی در قالب برنامه های متنوع مراقبتی، آموزشی جوامع محلی و محافظت از زیستگاه ها اجرایی می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: