به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ منصوره السادات صادقی، مدیرکل دفتر سلامت و مشاوره ساز مان امور دانشجویان در شصت و ششمین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه ها گفت: در نظرسنجی که از همیاران سلامت روان و بهداشت انجام شد مشخص شد دانشجویان بیشتر نگران سلامت خانواده خود هستند، لذا ارایه مشاوره به دانشجویان در این زمینه، و محتواهای آموزشی افزایش تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در مقابل کرونا تدوین و به دانشگاهها ارسال می شود تا در این زمینه آموزش های لازم ارایه شود.

او از اهتمام معاونان  دانشجویی دانشگاه ها برای ارایه مشاوره ها و کارگاه های افزایش سلامت روانی اجتماعی آنلاین به دانشجویان تشکر، و خواستار استمرار حمایت ها از مراکز مشاوره و بهداشت شد.

صادقی با اشاره به استقبال گسترده از کمپین دانشجویی در خانه بمانیم از برگزاری پویش خدا قوت به دانشجو در ایام امتحانات و من ماسک می زنم توسط مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه ها خبر داد.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت ساز مان امور دانشجویان گفت: از پانزده شهریور  غربالگری سلامت دانشجویان  به صورت مجازی انجام می شود و مشارکت و حمایت معاونین دانشجویی و آموزشی در این طرح بزرگ ضروری است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: