به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مهم ترین اخبار اجتماعی طی هفته گذشته به مسائلی از جمله کرونا، کنکور، مسکن و... اختصاص داشت.

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا چهارم مرداد 

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا پنجم مرداد 

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا ششم مرداد

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا هفتم مرداد

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا هشتم مرداد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: