به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمد سالاریان رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه با اعلام این خبر گفت: هدف از انجام طرح کاپ مدیریت بهینه انواع پسماند های تولیدی با رویکرد جلوگیری از تولید، کاهش تولید، افزایش حداکثری تفکیک در مبدا، استفاده مجدد و بازیافت و به حداقل رسانی سمیت پسماند شهری و کاهش دفن پسماندها با توجه به مسائل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است.

او تصریح کرد: پیش از اجرای طرح جلسات هم اندیشی با شهردار ناحیه3، مسئولان شهرک شاهد وعوامل اجرایی به منظور هر چه بهر اجرای طرح برگزار شد.

سالاریان افزود: نکات قوت و ضعف اجرای طرح کاپ، برنامه زمان بندی آموزش شهروندان برای انجام طرح، تعداد مخازن مورد نیاز، محل استقرار مخازن خشک و تر در ساختمان های شهرک شاهد در بازدیدهای میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

او اضافه کرد: در این راستا  طرح کاپ به منظور آموزش و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی جهت بالا بردن سطح آگاهی عموم مردم با هدف تغیر رفتار و آگاهی از تکنیک های اجتناب از تولید پسماند، تفکیک از مبدا، تغییر عادات در الگوی مصرفی، ترغیب به خرید کالاهای بادوام، استفاده مجدد توسط کارشناسان آمار و اطلاعات بازیافت در شهرک شاهد آغاز به کار کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: