به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مهم ترین اخبار اجتماعی طی هفته گذشته به مسائلی از جمله کرونا، کنکور، مسکن و... اختصاص داشت.

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا یازدهم مرداد

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا دوازدهم مرداد

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا سیزدهم مرداد

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا چهاردهم مرداد

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا پانزدهم مرداد

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: