به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سرگرد خلیل احمدی ، گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر دپوی مقادیری فراوانی فرآورده نفتی در روستای لپه رنک ماموران کلانتری 177 خاور شهر بررسی موضوع را بر عهده گرفتند.

او با اشاره به اینکه تیمی از ماموران به نشانی اعلامی اعزام شدند، گفت: تحقیقات اولیه نشان از این داشت، فردی 37 ساله دارای سابقه کیفری بدون مجوزهای قانونی مقداری فراوانی فرآورده نفتی " گازوئیل" در مخازن بزرگ جمع آوری و از شبکه توزیع خارج می¬کند.

رئیس کلانتری 177 خاورشهر بیان داشت: نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و تیمی از ماموران کلانتری به محل اعلامی اعزام شدند و موفق شدند 10 مخزن بزرگ حاوی فراورده های نفتی"گازوئیل" را کشف و با دستور قضائی کارگاه را پلمب کنند.

این مقام پلیسی با اشاره به اینکه در کارگاه 70 هزار لیتر فراورده های نفتی کشف شد، تصریح کرد: فرآورده های مکشوفه از نوع نفت گاز توسط کارشناسان به ارزش 5 میلیارد ریال برآورده شده است.

او در پایان گفت: متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: