به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حسین زارعی گفت: پس از پیدا شدن باقیمانده یک جسد و تحویل آن به پزشکی قانونی گروه تخصصی همکاران آن را مورد بررسی قرار داد که پس از آزمایشات دقیق کارشناسی تعلق آن به دوشیزه سها رضانژاد محرز شد.

او با بیان اینکه گذشت حدود یک ماه از زمان مرگ باعث فساد نعشی و شناسایی نشدن چهره و امکان نداشتن معاینه ظاهری شده بود، گفت: ناگزیر اقدامات کارشناسی و کالبدشناسی انجام گرفت تا اصالت جسد روشن شود. آزمایشات مربوطه پس از بررسی نمونه خون پدر و مادر و سایر جزییات کالبدی در آزمایشگاه مرکزی تهران دلالت بر تعلق جنازه به سها رضانژاد دارد و جسد فردا پنجشنبه پس از انجام تشریفات اداری تحویل خانواده متوفی خواهد شد و احتمال وقوع قتل منتفی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: