به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مهم ترین اخبار اجتماعی طی هفته گذشته به مسائلی از جمله کرونا، جنجال دوباره برگزاری کنکور، حق مسکن کارگران، و ... اختصاص داشت.

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا در 19 مرداد

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا در 20 مرداد

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا در 21 مرداد

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا در 22 مرداد

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: