به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان در قالب مدرسه تابستانی ایران در روز جمعه 24 مرداد از طریق شبکه‌ آموزش اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل مدرسه تابستانی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌ آموزش در روز جمعه 24 مرداد پخش می‌شود به شرح زیر است:

ابتدایی:(از بازی تا مهارت)

ساعت ١١ تا١١:٣٠ والدین و نوآموزان

( مهارت های فرزندپروری )

ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه تثبیت یادگیری( ریاضی پایه پنجم)

ساعت١٢ تا١٢:٣٠ ایستگاه تثبیت یادگیری ( ریاضی پایه ششم )

متوسطه اول

(آموزش تکمیلی)

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی به توان زیبایی

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مشاوره انگیزشی و موفقیت تحصیلی

متوسطه دوم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ درس زیست شناسی رشته علوم تجربی ( مرور و جمع بندی کنکور )

ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس جامعه شناسی رشته ادبیات و علوم انسانی ( مرور و جمع بندی کنکور )

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:٠٠ درس ریاضی (مرور و جمع بندی کنکور)

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: