به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛  طاهری‌نیا، معاون پژوهش و فناوری ترویج علم را موجب ارتقای سطح دانش عمومی جامعه و افزایش اثربخشی تولیدات علمی و نیز تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه دانست و گفت: بر همین اساس، پس از تدوین، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مربوط، به فعالیت‌های ترویجی اعضای هیات علمی مشابه سایر فعالیت‌ها امتیاز پژوهشی تعلق می‌گیرد.

او برخی از مصادیق فعالیت‌های پژوهشی را سخنرانی در مجامع علمی، مصاحبه تخصصی با رسانه‌ها و سرپرستی بازدیدهای علمی عنوان کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: