به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مهم ترین اخبار اجتماعی طی هفته گذشته به مسائلی از جمله کرونا، جنجال دوباره برگزاری کنکور و ... اختصاص داشت.

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا اول شهریور ماه

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا دوم شهریور ماه

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا سوم شهریور ماه

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا چهارم شهریور ماه

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برناپنجم شهریور ماه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: