این روزها بخش کرونای بیمارستان اکبر مشهد که مخصوص کودکان بیمار این شهر است، حال و هوای خاصی دارد.

لینک کوتاه خبر