به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مهم ترین اخبار اجتماعی طی هفته گذشته به مسائلی از جمله کرونا، جنجال دوباره برگزاری کنکور و ... اختصاص داشت.

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا دهم شهریور ماه

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا یازدهم شهریور ماه

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا دوازدهم شهریور ماه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: