به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کارشناسان انجمن سلامت خانواده ایران به عنوان مجری طرح، با استقرار کلینیک سیار در منطقه اوزون تپه، نسبت به ارائه خدمات پزشکی، مامایی و مشاوره خانواده به 45 نفر از مراجعه کنندگان به صورت رایگان اقدام کردند و تجویز و درمان دارویی نیز در صورت نیاز برای متقاضیان انجام شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: