به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مهم ترین اخبار اجتماعی طی هفته گذشته به مسائلی از جمله کرونا، جنجال دوباره برگزاری کنکور و ... اختصاص داشت.

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا شانزدهم شهریور

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا هفدهم شهریور

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا هجدهم شهریور

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا نوزدهم شهریور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: