به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 24 شهریورماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

 

جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 24 شهریورماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه ١٢- رشته شبکه و نرم افزار
ساعت٨:٣٠ تا٩ خط در گرافیک پایه١١ رشته گرافیک رایانه ای
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ سیستم های اندازه گیری دانش فنی پایه ١٠- رشته ماشین ابزار و مشترک شاخه فنی و حرفه ای .
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ آشنایی با بناهایی ایرانی- پایه ١٠ رشته نقشه کشی معماری
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ تاریخ هنر ایران و جهان -پایه ١٠ رشته گرافیک

۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت١٢ تا١ فارسی ونگارس پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم (من مسئول هستم )
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی پایه هشتم (تعاون٢ )
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم ( حرکات زمین )

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-٢

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس فارس۳ پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۸ درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس انسان و محیط زیست پایه۱۱ مشترک همه رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲مشترک همه رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت بهداشت پایه۱۲مشترک همه رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیا۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک همه رشته ها.

شبکه معارف

ساعت۱۵درس دین وزندگی۱پایه۱۰.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۲پایه۱۱
ساعت۱۶درس تاریخ اسلام۱پایه۱۰.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: