به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ دستورالعمل اجرایی برنامه ملی «نماد» در سال تحصیلی 1400-1399  به چند بخش تقسیم شده است  که عبارتند از: آموزش، غربالگری، مداخله مدرسه ای، تشخیص و درمان، مددکاری اجتماعی، اورژانس(فوریت های روانی – اجتماعی )، پیگیری و مراقبت و در اینجا قصد داریم دو بخش ابتدایی  فرآیند اجرایی برنامه «نماد» را به طور کامل شرح دهیم.

   آموزش

بخش آموزش های ارتقایی «نماد» ، به این شرح اجرا می شود:

1.    آموزش های مدرسان و مجریان  برنامه «نماد» : این بخش به صورت کامل از طریق « آموزش مجازی »

 ودر سامانه  جامع مدیریت یادگیری  و آموزش فرهنگیان ( LTMS ) اجرا می شود که به شرکت کنندگان ، گواهی ضمن خدمت ، تعلق می گیرد.

2.    آموزش والدین و کارکنان : این بخش در مناطق قرمز ، به صورت کاملا مجازی و در مناطق زرد و سفید ،

در قالب اجرای مجازی و میدانی (حضوری) اجرا خواهد شد . حداکثر ظرفیت شرکت کنندگان

در دوره های حضوری در هر مدرسه ،  10 نفر می باشد.

3.    آموزش دانش آموزان : این بخش در مناطق قرمز ، به صورت کاملا مجازی و در مناطق زرد و سفید ،

 به صورت تلفیقی با کلاس درس دانش آموزان ، اجرا می شود.

-    تبصره : در مناطق با وضعیت قرمز ، محتوای آموزش ها برای دانش آموزان ، والدین و کارکنان ،

 با اولویت آموزش «مهارت های تاب آوری » ، انجام می شود.

-    تبصره : در مناطقی که دسترسی ( آنلاین ) بر خط امکان پذیر نباشد،   برای ایجاد عدالت در ارایه خدمات ، آموزش ها ی ارتقایی

با استفاده از ظرفیت شبکه رسانه  ملی و ارایه محتوای آموز شی به صورت لوح های فشرده در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت .

  غربالگری

بخش غربالگری ، برای تمامی دانش آموزان ، در تمامی مناطق قرمز ، زرد و سفید ، اجرا می شود.

زیرساخت اجرای بخش غربالگری ، سامانه جامع «نماد» در پرتال همگام  می باشد.

-    توضیح: لازم است اجرای هرگونه غربالگری ابتدا با توجیه کامل از طرف مشاوران  مدارس

از طرق مختلف از جمله فضای مجازی و ارتباط تلفنی برای دانش آموزان و اولیا صورت پذیرد .

1.    غربالگری سریع : این غربالگری ، در قالب پرسشنامه های کوتاهی است که به جز پایه های اول تا سوم که توسط معلم و والدین تکمیل می گردد ، در سایر پایه های تحصیلی ، توسط خود دانش آموز ، انجام می شود.

تبصره :  این غربالگری ،به صورت سراسری و برای تمامی دانش آموزان کشور ، انجام می شود.

2.    غربالگری پایه : این غربالگری ، به جز دوره ابتدایی که توسط معلم و والدین تکمیل می گردد ،

در سایر دوره های تحصیلی ، توسط خود دانش آموز ، انجام می شود.

تبصره : این غربالگری ، تنها در 6587 مدرسه که در سال های 1397 و 1398 ، مجری برنامه «نماد» بوده اند ، اجرا می شود.

3.    غربالگری نشانگان محور : این غربالگری ، در تمامی دوره های تحصیلی ، توسط معلم و والدین ،

انجام می شود.

4.    غربالگری اورژانس : این غربالگری ، توسط معلم و والدین در تمامی مدارس کشور اجرا می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: