به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ احمد برادران در کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی استان با اشاره به نقش پررنگ سمن‌ها در جهان کنونی، اظهار کرد: امروز وظیفه دولت در بسیاری از موضوعات اجتماعی باید تسهیل‌گری، بسترسازی و رفع موانع سازمانی و اداری باشد.

او تصمیمات سمن ها را برخاسته از شناخت عمیق آنان از مخاطبان و جامعه هدف خود دانست و گفت: امروز بسیاری از امور دولتی در بخش های مختلف به بخش خصوصی واگذار می شود و در حوزه سیاست گذاری مسائل اجتماعی نیز باید بهره مندی از ظرفیت تشکل های مردمی افزایش یابد.

برادران با تاکید بر اینکه نهادهای اجتماعی مانند سازمان بهزیستی و اداره کل ورزش و جوانان برای انجام امور حوزه اجتماعی ظرفیت و توان چندان زیادی ندارند و قطعا نمی توانند همه کارها را به تنهایی انجام دهند، گفت: اتصال دستگاه های اجرایی به سازمان های مردم نهاد مستلزم داشتن برنامه است و در صورت نیاز حتی باید فضای اداری مورد نیاز را در اختیار آنان قرار داد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: